FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ PAUZA