• Lokalizacja: Malwowa 30, 30-611 Kraków
  • Strona internetowa: www.krakinvest.pl
  • Telefon: -

  • NIP: 679-28-68-495
  • KRS: 0000242842
  • REGON: 120125450